Tag Archives: depresja

Jak należy radzić sobie z problemami natury psychologicznej

Obecnie jesteśmy w stanie ogłosić, że medycyna idzie coraz to bardziej do przodu. Jednakże zwróćmy choćby szczególną uwagę na depresję. Jest to choroba na tle umysłowym i coraz więcej osób w nią wpada. Poza tym odróżniamy kilka rodzajów takiej depresji- należałoby choćby zwrócić szczególną uwagę na depresję nerwicową. Co możemy o niej oznajmić?

kryzys
Taki rodzaj depresji powoduje przewlekłe obniżenie nastroju trwające przynajmniej kilka lat o przebiegu łagodniejszym od depresji endogennej. Takie figury z reguły mają prawie stale obniżony nastrój, są smutne, wielokrotnie mają poczucie beznadziejności. Też sama ich energia życiowa jest niezmiernie niska, tracą zamiłowania, specjalistyczny jest brak koncentracji, niemożność skupienia myśli.

jasne strony życia
Posiada ona określone przyczyny. Do jednych możemy zaliczyć nieprzystosowanie społeczne, będące być może następstwem głębokich urazów z przeszłości. Zdołało być one wywołane brakiem poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie, traumatycznych wydarzeń, jakie doprowadziły do straty celów, nieumiejętności zaspokajania i wyrażania swoich wymogów. Poza tym na taką depresję wpływ mogą mieć elementy biologiczne i genetyczne. Nie istotne, czy to taki rodzaj depresji, czy inny – na pewno ważne jest to, aby z nią walczyć.

tanatofobia
Jest ona poważnym schorzeniem, wskutek tego powinnyśmy starać się z niej wyleczyć- korzystać z pomocy lekarzy, jak oraz trafnych, mało szkodliwych leków. Na pewno nie wszystko trwa wiecznie- też oraz nasze życie. Musimy być już do tego przyzwyczajeni. Jednakowo dzieje się w wypadku depresji poporodowej- występuje ona u kobiet, które rodzą, zwykle po porodzie i trwa jakiś sprecyzowany okres.