Tag Archives: lean marketing

lean szkolenia

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie zbędnych. lean gry Priorytetowym celem lean managment jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które procesy są niepotrzebne dla firmy.